Hoppa till sidans innehåll
Företagsstöd

Konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av corona/covid-19

Arbetar vid dator
Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå.

Ett tillfälligt stöd för konsulttjänster med förhöjd stödnivå till företag som drabbats negativt av corona-pandemin. Sista ansökningsdag 2021-06-30.

Stödet kan komma att delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Till vad kan du få stöd?

Företaget ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande. Konsulten ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras.

Hur stort stöd kan du få?

Maximalt stöd är 90 procent av godkända kostnader, maximalt stödbelopp är 150 000 kr.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Företaget ska ha bedrivit sin verksamhet på heltid minst ett år räknat från 2019-01-01. Undantag från kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis. Företaget ska ha minst ett bokslut. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vem kan inte få stöd?

  • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen. Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till t.ex. restauranger, barer, frisörer, åkerier, företag med verksamhet inom tjänstesektorn, butiker i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra.
  • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
  • Hobbyverksamhet.

Viktigt att veta

  • Observera att: Ansökningar som saknar samtliga obligatoriska bilagor kommer att avslås.
  • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
  • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
  • Stöd beviljas inte till eget arbete.

När ska investeringen göras?

Ansökningsperioden är till och med 2021-06-30. Sista datum att rapportera kostnader är 21-10-31.

 

Hur ansöker du och vilka bilagor är obligatoriska?

Ansökan

Ansök via Tillväxtverkets e-tjänst på www.minansokan.se.

Välj erbjudande: Konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av corona/covid-19

Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan och skriv "Ej aktuellt" på de frågor som inte är aktuella för den planerade insatsen.

Obligatoriska bilagor

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig både före beslut och efter att investeringen eller projektidén är genomförd.

Kontakta oss