Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Kulturutveckling

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För oss är kulturutveckling att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare.

Vårt uppdrag och de regionala kulturverksamheternas uppdrag är de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Norrbotten 2018-2021. Vi främjar regional kulturutveckling genom att:

  • Bevilja verksamhetsstöd och projektstöd.
  • Ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten.
  • Agera samtalspart i nationella forum inom kulturområdet.
  • Tillsammans med våra institutioner och konsulenter stötta kulturen i Norrbotten.