Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

29 miljoner till Norrbottens och Västerbottens utveckling

Personer fjällvandrar på Kungsleden.
Fjällvandring på Kungsleden. Foto: Cody Duncan.

Hårt drabbade näringar och bredband är exempel på projekt som tillsammans får dela på cirka 29 miljoner kronor i EU-stöd. Beslutet togs vid dagens prioriteringsmöte för strukturfondpartnerskapet för övre Norrland.

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Norrbotten och Västerbotten hårt. Prioriteringen är därför inriktad på insatser som syftar till att stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.

Projekt har prioriterats som ska bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen och med kapacitetsstärkande åtgärder öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom besöksnäringen. Målsättningen är ökad digital mognad med fler attraktiva och hållbara produkter, utökat samarbete mellan företag och forskning så att branschen kan utvecklas positivt.

– Besöksnäringen i regionen är en av de branscher som drabbats allra hårdast av Coronapandemin. Många företag är små och EU-finansieringen bidrar till den omställning som krävs för att företagen ska kunna utvecklas genom krisen konstaterar Helena Öhlund, strukturfondspartnerskapets ordförande.

Insatserna ska verka för en långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag genom kapacitetsstärkande åtgärder. Behovet av stöttning är kopplat till strategiskt kapacitetsutnyttjande, ökad digitalisering, förstärkt kvalitetsarbete samt gemensamma kluster och nätverk för att stärka konkurrenskraften på en internationell marknad.

Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Norrbotten och pandemin har skyndat på den utvecklingen. För att digitaliseringen ska kunna stötta företag i att arbeta på nya sätt krävs bredband och därför har två bredbandsprojekt prioriterats. Företagen på landsbygden ska erbjudas fiberoptisk infrastruktur för att kunna öka sin konkurrenskraft som även skapar förutsättning för ytterligare utbyggnad av fiberinfrastruktur på landsbygden.

– Att ge fler företag möjlighet att utveckla sina respektive verksamheter och möjliggöra för fler företagare att verka på landsbygden samt bidra till ett minskat miljöavtryck är prioriterat, säger Monica Lejon, näringslivschef inom Region Norrbotten.

Fakta: Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar ca två miljarder kronor för programperioden 2014-2020. Helena Öhlund är ordförande i Strukturfondspartnerskapet för programperioden 2014–2020.

Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för projektägarna.

Beslut prioriteringar av ansökningar till ERUF.

Välkommen att kontakta Monica Lejon, näringslivschef eller Kenneth Sjaunja, huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland om du har frågor.

monica.lejon@norrbotten.se
kenneth.sjaunja@norrbotten.se