Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Ny rapport om behovet av kompetenser när industrin blir grön

Hybrit pilotanläggning i Luleå
Foto: Åsa Bäcklin

Den nya rapporten ”Behovet av kompetenser när industrin blir grön” ska ses som en fördjupning till den genomförda kartläggningen kring branschernas behov av yrkeshögskoleutbildningar, som Oxford Research tidigare genomfört på uppdrag åt Region Norrbotten.

Rapporten lyfter att utbildningsbehovet behöver ses i skenet av kompetensbehovet. Det centrala problemet ligger emellertid i att tillgången på arbetskraft som kan möta den efterfrågan som uppstår av industrins gröna omställning är begränsad. En viktig del i att realisera omställningsarbetet bör därför handla om att kunna rekrytera personer med rätt utbildningsbakgrund från andra delar av landet eller omvärlden. Frågan om den gröna industrins kompetensförsörjning utvidgas därigenom till att bli en fråga om hur fler ska välja Norrbottens kommuner som bostadsort.

Rapporten pekar även på en poäng som ingen i nuläget har ett rakt svar på men som  det är viktigt att fortsatt reflektera kring. Det handlar om frågan att undvika kannibalism mellan den gröna industrins  framväxt, övriga privata verksamheter och offentlig sektor. Behovet av kompetenser är stort inom alla  sektorer och branscher men analysen pekar på att den gröna industrin kan ha ett trumfkort i termer av  potentiellt högre löner. Hur ska arbetsgivare i andra sektorer och branscher än i den gröna industrin attrahera arbetskraft? Vilka värden behöver dessa arbetsgivare peka på?

Läs hela rapporten Behovet av kompetenser när industrin blir grön

Relaterat

Ny rapport kartlägger Norrbottens kompetensbehov
21-08-24

Läs mer om Oxford Reserach: www.oxfordresearch.se

Välkommen att kontakta Stina Almkvist om du har några frågor.
stina.almkvist@norrbotten.se