Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Hur kan hållbarhet integreras i det regionala utvecklingsarbetet?

Kvinna med hörlurar deltar i digitalt möte.
Lena Aune, konsult inom hållbar regional utveckling. Foto: Greta Isaksson.

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan i hela samhället och för att höja förståelsen för begreppet erbjuder Region Norrbotten utbildning i hållbarhetsintegrering för projektaktörer. Utbildningens fokus ligger på kunskap om Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Region Norrbotten erbjuder kontinuerligt olika typer av projektfinansiering och utbildningar för aktörer i Norrbotten. Just nu tar regionen initiativ till att höja kunskapen om hållbarhetsintegrering i samarbete med Tillväxtverket genom projektet Vägar till hållbar utveckling. Under 2021 har utbildningar genomförts med strateger, politiker och personer verksamma inom Region Norrbottens bolag. Nu erbjuds samma typ av utbildning till olika projektaktörer i Norrbotten. Utbildningen erbjuds i samband med uppstarten av EU:s nya programperiod där det finns ökade förväntningar och krav i på hållbarhetsintegrering.

Lena Aune är konsult inom hållbar utveckling och håller i utbildningarna som Region Norrbotten erbjuder.

– Det är en grundutbildning går ut på att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Det handlar både om att få en förståelse för begreppet hållbarhet och samtidigt få kunskap om relationen mellan de olika målkonflikterna som kan uppstå. Utbildningen handlar också om att kunna förhålla sig kritiskt till hållbarhetsbegreppet och hur det används, säger hon.

Linda Tapper är en av dem som gått igenom utbildningen. Hon sitter i styrelsen för Tornedalen 2020 och är även verksamhetsledare på föreningen Vasikkavuoma utveckling.

– Jag tyckte att utbildningen var väldigt bra. Vi fick med oss både statistiska underlag, konkreta begrepp och förslag på hur man kan tänka kring begreppet hållbarhet. Vi fick också ett antal modeller att utgå ifrån som gör det möjligt att ha en lite annan utgångspunkt när man tänker på projekt i framtiden, säger Linda Tapper.

Utbildningen utgår från Agenda 2030 där insatser ska främja jämställdhet, integration och mångfald samt andra sociala dimensioner samt ett tydligt fokus på fokus på grön omställning.

Utbildningen har genomförts digitalt vid tre tillfällen. Intresset för utbildningen har varit stort med ett 90-tal deltagare hittills. Ett sista tillfälle erbjuds i september. 
Här kan du läsa mer om erbjudandet och anmäla dig.