Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Nytt

Otillräcklig infrastruktursatsning inför den gröna omställningen i norr

Malmtåg
Foto: LKAB.

Regeringen har beslutat om en historisk satsning på transportinfrastruktur i norra Sverige. Problemet är att den inte räcker.

I den nya nationella planen, som presenterades på måndagen, satsas många miljarder på isbrytare, hamn, järnväg och vägar i Norrbotten. I planen finns mycket som är positivt och välbehövligt. Det är glädjande att regeringen vill stötta industrirevolutionen i norr. Tyvärr saknar planen viktiga delar – delar som av Trafikverket lyfts fram som särskilt angelägna.

– Järnmalmen från Malmfälten pumpar in miljarder i statskassan, men då måste malmen kunna fraktas därifrån på ett effektivt sätt. Redan i dag är kapacitetsproblemen på sträckan Luleå-Riksgränsen ett stort problem, med urspårningar och inställda tåg som följd. De åtgärder som lyfts fram i planen kommer inte att räcka till, och de kommer för sent, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Nils-Olov Lindfors
Sträckan Luleå-Riksgränsen måste förbättras för att kunna frakta malm på ett effektivt sätt, menar Regionrådet Nils-Olov Lindfors (C). Foto: Sara Stylbäck Vesa.

Trafikverket hade föreslagit regeringen en särskild satsning på 7,5 miljarder som myndigheten såg som helt nödvändig för att klara behoven från nyindustrialiseringen. Det var medel som skulle satsas på järnvägssträckan Luleå-Riksgränsen, med upprustning av Malmbanan och dubbelspår Luleå-Boden. Trafikverkets slutsats var: ”Det händer mycket i norra Sverige, och det händer nu. Åtgärderna i infrastrukturen kan inte vänta!”

”Blir bekymmersamt”

I det förslaget hade verket inte heller tagit höjd för alla investeringar som vi i dag känner till. Ändå har endast en bråkdel av den summan har kommit med i beslutet om ny nationell plan – ungefär 1,6 miljarder kronor. En kraftigt minskad satsning jämfört med Trafikverkets förslag, som egentligen var i underkant. Redan i remissvaret till det förslaget, i våras, lyfte Region Norrbotten fram att satsningarna inte var tillräckliga.

– Kapacitetshöjningen Luleå-Riksgränsen ligger nu långt borta och det blir bekymmersamt för till exempel LKAB, SSAB och H2 Green Steel, säger Nils-Olov Lindfors.

”Måste hända mer”

Ett glädjeämne i den nya nationella planen är Norrbotniabanan, som nu finns med i hela sin sträckning, hela vägen upp till Luleå. Den blir dock klar långt efter 2033.

– Vi skulle ha behövt ha Norrbotniabanan klar redan idag. Nu måste vi jobba hårt för att få den utbyggd så snart som möjligt. Det handlar om att möta utvecklingen och behovet av kompetensförsörjning. Vi ska nu fortsätta föra dialog med regeringen om de behov som följer på den industriella revolutionen i Norrbotten. Det måste hända mer och det måste hända fortare, säger Lindfors.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Nils-Olov Lindfors, regionråd (C), Region Norrbotten.
nils-olov.lindfors@norrbotten.se