Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Projektstöd

North Sweden Green Deal

Projektets syfte är att mobilisera och staka ut en gemensam färdriktning samt att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen till följd av de nya investeringar och etableringar som följer i klimatförändringens spår.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp

Projektmål och syfte

Projektet ska bidra till att bygga hållbara samhällen på regional och lokal nivå, förverkligat genom målen i Agenda 2030.

Projektet fokuserar på att stärka regionernas och kommunernas kapacitet, vilket i sin tur ska stärka näringslivets förutsättningar.

Bakgrund

Norra Sverige befinner sig i Sveriges och världens centrum genom de stora investeringar som nu genomförs. Det är ett paradigmskifte som äger rum och den omställning som sker saknar historisk motsvarighet och ska genomföras på kort tid.

Industriinvesteringarna i norra Sverige drivs av företag vilka upplever såväl ett inre som ett yttre tryck på att vara världsledande i den klimatneutrala omställningen. Investeringarna ställer krav på en ökad tillgång till arbetskraft och kommer även att påverka den ordinarie arbetsmarknaden med ökade krav på samhällsservice, kultur och friluftsliv på platser och i kommuner som under en längre tid präglats av minskande befolkning och vikande skatteunderlag.  Detta innebär att kommunernas omställning kommer behöva vara minst lika genomgripande som industrins.

Omställningen handlar om stora investeringar i infrastruktur, bostäder, utbildning och kultur som behöver genomföras på kort tid och som kommer att kunna få långtgående konsekvenser för framtiden och kommande generationer.  Omställningen behöver genomföras fort och den kräver avancerad samverkan på en helt ny nivå för att vara möjlig att genomföra. Projektet ska bidra till omställningen genom kraftfull mobilisering genom stor samverkan med olika intressenter och samverkanspartners.

Vilka deltar i projektet?

Projektet genomförs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartner är Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board, samtliga kommuner i Norrbotten och deras näringsliv samt Skellefteå kommun i Västerbotten.

Hur sker arbetet?

Utmaningarna för kommunerna handlar om etablering av den nya industrin där kommunerna ska kunna planera, handlägga och hantera det näringslivet/ den nya industrin efterfrågar.  Men det handlar för kommunerna och regionen även om att kunna säkra upp, trygga och innovera den befintliga och offentligt dominerande samhälls- och tjänstemarknaden som hälso- och sjukvård, och skolsektorn.

För företagens del ligger frågan om kompetensförsörjning, tillgång till energi och infrastruktur högt på agendan. För både kommuner och näringsliv är den stora utmaningen att hitta arbetskraft och nya invånare vilket ställer stora krav på attraktionskraft, marknadsföring och mottagarkapacitet.

Projektledningen kommer att hantera uppkomna initiativ och kanalisera dem antingen genom projektet eller via andra ordinarie vägar med syfte att bygga beredskap och stärka samverkan under hela projekttiden.

Projektets aktiviteter drivs genom arbetspaketen

  • Attraktion – marknadsföring och mottagarkapacitet
  • Kompetensförsörjning – utbud och matchning
  • Fysisk planering – mobilisering och kapacitet 
  • Energi – system och kapacitet.

Vem finansierar projektet

Projektets totalbudget är 112 500 000 kr (60 000 000 kr för Norrbotten och 52 500 000 kr för Västerbotten) och finansieras med 50 % från Regionalfonden för Övre Norrland (ERUF-medel) och med 50 % från de båda Regionerna samt Skellefteå kommun. Aktiviteter med finansiering från projektet ska vara genomförda senast juli 2023.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Stina Almkvist eller Ylva Sardén om du har frågor om projektet.
stina.almkvist@norrbotten.se
ylva.sarden@norrbotten.se