Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Temaår och prioriterade områden

220901 Kulturplan06

Region Norrbotten har arbetat med temaår sedan 2016 med mål att synliggöra särskilda aspekter i den kulturella mångfalden.

Tre temaår har genomförts kopplat till mångfald, kulturarv och demokrati. Aktiviteter och evenemang har genomförts av både kommuner, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och civilsamhället. Erfarenheterna av att samla sig under ett temaområde gav goda resultat, renderade stor spridning och har fått positiva reaktioner från kommunerna.

Två temaår ska genomföras under kulturplaneperiod 2023-2026. Det första 2023 med temat Digitalisering. Det andra temaåret för 2025, beslutas i mitten av planperioden. Region Norrbotten arbetar med temaåren bland annat genom att avsätta personella resurser, ge uppdrag åt regionala kulturverksamheter och organisationer med verksamhetsbidrag att arbeta med temaåret samt att prioritera projekt med koppling till temat vid fördelning av projektmedel.

2023
Digitalisering

2021
Demokrati

2019

Kulturarv

2017

Mångfald