Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Bibliotek i beredskap

Att biblioteken har en viktig roll att ta i händelse av kris, krig eller höjd beredskap blev tydligt under pandemin.

Illustration av en krisradio
Illustration: Region Västerbotten.

Bibliotekens roll i totalförsvaret

Alla har inte hittat vilken roll just ens eget folkbibliotek spelar i händelse av kris, krig eller förhöjd beredskap. Hur arbetar man tillsammans med sin huvudman för att ändå säkra bibliotekets uppdrag.

Regionbiblioteken i Västerbotten och Norrbotten satsar på att fortbilda sina 29 kommuners folkbibliotekspersonal inför kris, krig eller förhöjd beredskap.

Kompetenswebben Bibliotek i beredskap

Behovet att landa - och samla - olika former av resurser resulterade i en webb. Den är föränderlig och uppdateras löpande.

En gemensam kompetenswebb har satts samman och syftar till ökad kunskap inom området med bäring på folkbiblioteksverksamhet och livesända webbinarier på temat, samt möjligheten att arbeta med en fiktiv ingång till sin roll i totalförsvaret.

På kompetenswebben kommer en mängd webbinarier att erbjudas, bland annat kommer Myndigheten för psykologiskt försvar att tala med biblioteken i länen om otillbörlig informationspåverkan.

Webbinarium: Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete

Under Biblioteksdagarna i maj släpptes ett metodstöd från Svensk biblioteksförening, framtaget av Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret. Nu gör Svensk biblioteksförening ett digitalt släpp, där delar av arbetsgruppen deltar och berättar mer. De går igenom materialet och ger ingångar för att kicka igång jobbet på just din bibbla. Välkommen att delta på det första webbinariet "Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete".

Vill du veta mer?

Kompetenswebben: Bibliotek i beredskap 
Kalendariet för webbinarier: Bibliotek i beredskap - Webbinarier