Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Samtal om gestaltad livsmiljö som kraft för en hållbar utveckling i norra Sverige

Fokus under träffen kommer vara på behovet av en nationell nod i norra Sverige som ska jobba med människan i centrum under en historisk omställning. En nod som ska fokusera på arkitektur, form, design och konsthantverk och hur dessa delar bör implementeras i den samhällsomvandling som sker för att få till en attraktiv region.

Dorte Bo Bojesen, VD på Form Design Center i Malmö.
Dorte Bo Bojesen, VD på Form Design Center i Malmö. Foto: Daniel Engvall.

Under 2021 har Region Västerbotten arbetat med denna fråga genom att bland annat arrangera öppna digitala seminarier kring ämnet gällande Politiken för gestaltad livsmiljö samt arrangerat workshops för inbjudna gäster som på något sätt arbetar och berörs av politikområdet.

Under träffen kommer vi bland annat få lyssna till en inledning av Richard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, som kommer tala om omställningen i norra Sverige och vilken betydelse en nationell nod skulle ha i regionen.

Sara Thor, arkitekt/ställföreträdande prefekt och lärare vid Arkitekthögskolan Umeå Universitet, kommer föreläsa om arkitektens och gestaltningens roll i det arbetet och vi kommer även få lyssna till ett samtal mellan Dorte Bo Bojesen, vd, Form Design Center i Malmö och Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.

I samverkan mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten och Europeiska regionalfonden.

Dokumentation