Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Kraftsamling för ökat bostadsbyggande i Norrbotten!

Vi behöver bli många fler i Norrbotten, men var ska alla bo? Samhälls- och bostadsbyggandet behöver accelerera om det ska kunna bli någon inflyttning. God kvalitet behöver förenas med snabbhet. Hur ska det gå till?

Snickare arbetar på husbygge.
Hur kan vi accelerera bostadsbyggandet?

Höga räntor, inflation och krig har bidragit till stor osäkerhet på fastighetsmarknaden. Samtidigt pekar mycket mot att den ekonomiska utvecklingen i norra Sverige fortsatt är stark. Under dessa speciella förutsättningar finns såväl utmaningar som möjligheter.

Region Norrbotten i samarbete med Byggföretagen och Fastighetsägarna bjuder in till ett rundabordssamtal med temat Ökat bostadsbyggande i Norrbotten. Syftet är att skapa en gemensam bild över situationen och identifiera konkreta insatser som kan påskynda och öka bostadsbyggandet. Samtalet arrangeras inom ramen för projektet North Sweden Green Deal.

Målgrupp: Bygg- och fastighetsbranschen i Norrbotten, kommuner i Norrbotten samt andra aktörer med mandat/intresse rörande bostadsbyggande.

Dagen inleds med lunch.

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna.

Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).