Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Projektstöd

Regional förnyelse

Regional förnyelse handlar om att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov.

Målet är att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Vem står bakom?

Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet.

Vad händer i projektet?

En regions förmåga att stärka konkurrenskraften på lång sikt handlar om att målinriktat arbeta med de möjligheter och utmaningar som finns i regionen. Det handlar exempelvis om att utveckla nya tankesätt för att stärka entreprenörskap och nyföretagande. Den regionala utvecklingsförmågan är inte enbart beroende av hur väl regionala aktörer agerar, utan även av förmågan att samspela med omvärlden.

En del av projektet handlar därför om att stärka den regionala analysen inom olika områden. Rapporterna som tas fram inom Regional förnyelse är viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten.

Rapporter

Sverige har förbundit sig att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. En viktig uppgift är genomförandet på regional och lokal nivå. Den senaste rapporten om hur det går i Norrbotten visar att det behövs både ökad kunskap och mer enhetlighet kring Agenda 2030.
Läs hela rapporten En studie om genomförandet av Agenda 2030 i Norrbottens län

Kommande rapporter

  • Norrbottens gasellföretag
  • Rekryteringsbehov och utbildningsutbud i Norrbottens län till och med 2030 – Smart specialiseringsområden

Tidigare rapporter som tagits fram i projektet hittar du under menyn publikationer.

Välkommen att kontakta Per Erik Andersson om du har frågor om projektet.
pererik.andersson@norrbotten.se