Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kulturmedel

En bild av en scen med en vävstol i bakgrunden som en dansare sitter i och kikar ut samt en dansare/cirkusartist som ligger på golvet och lyfter en annan dansare i luften med fötterna.
Från Dansinitiativets föreställning Väven. Foto Petra Älvstrand

Kulturmedel är namnet på de projektstöd som ska bidra till att stärka kulturens roll och betydelse i Norrbotten.

Vårens ansökningsomgång

Ansökningsomgången är öppen 15 februari – 15 mars 2024.

Längre ner på sidan hittar du vår FAQ - vanliga frågor och svar gällande våra kulturstöd.

Bra att veta

Kulturmedel kan sökas av

 • Professionella kulturutövare (F- eller FA-skattsedel krävs)
 • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
 • Kulturfrämjande föreningar (endast registrerade föreningar)
 • Kulturfrämjande organisationer (organisationsnummer krävs)
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Universitet

Norrbottniska projektägare/sökande prioriteras framför sökande från andra regioner.

Sökta medel får vara max 50 procent av total projektbudget. Resterande 50 procent ska finansieras av andra aktörer från lokal, regional eller nationell nivå.

Kom ihåg att egen nedlagd tid inte räknas som medfinansiering.

Följande förutsättningar behöver uppfyllas för att vi ska kunna handlägga din ansökan:

 • Projektets aktiviteter bör genomföras i flera norrbottniska kommuner,
  alternativt, den sökande ska kunna visa på projektets syfte för länet i stort och/eller dess betydelse för nationell och/eller internationell attraktionskraft.
 • Sökta medel för finansiering från Region Norrbotten får vara max 50 procent av den totala budgeten. Resterande 50 procent av den totala budgeten ska finansieras av andra aktörer från lokal, regional eller nationell nivå.
 • Egen nedlagd tid av sökande får inte räknas som medfinansiering.
 • Endast ett projekt i taget handläggs, inom den kategori som ansökan gäller.
 • Region Norrbotten betalar ut beslutade medel i förskott under förutsättning att den sökande blir återbetalningsskyldig om beslutad budget och finansiering inte hålls enligt fattat beslut.
 • Om totalbudget och/eller finansiärer förändras efter Region Norrbottens beslut så måste den sökande kontakta handläggarna för ett nytt beslut, baserat på den nya budgeten och den nya finansieringsplanen.

Vi utgår från följande handlingar vid handläggning av din ansökan.

Kulturplan för Norrbotten 2023-2026
Riktlinjer för kulturstöd
Villkor för kulturstöd

Kulturmedel söker du via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.
Har du frågor kring inloggning, redovisning eller annat tekniskt i e-tjänsten, kontakta Tillväxtverkets egen support.

 • Titta gärna på de guidade instruktionsfilmerna för ansökan om kulturmedel på raden nedanför detta avsnitt.
 • Är det första gången du söker behöver du skapa ett konto på Min ansökan.
 • Har du tidigare sökt kulturmedel hos Region Norrbotten kan du logga in på din användare och söka direkt. På ditt konto kan du se dina tidigare ansökningar och slutredovisningar.

Innan du skriver din ansökan så rekommenderar vi att du tittar på de filmade guiderna.  Det finns en längre film som går igenom hela ansökningsprocessen. Det finns även korta filmer som går igenom olika delar av processen.  Välj att se film via länken, då finns också möjlighet att se filmen uppdelad per moment.
Filmade guider för ansökan om kulturmedel

 • Beslut lämnas cirka två månader efter att vi fått din ansökan.
 • Beslut kan inte fattas i efterhand vilket innebär att projektet inte får starta innan beslut tagits.

Du slutredovisar projektet via Tillväxtverkets e-tjänst  Min ansökan.

Följ Lathunden för redovisning  av Kulturmedel 

Vid frågor gällande slutredovisning hör av er till kultur@norrbotten.se

kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 42 40
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
annika.hansson@norrbotten.se

Carina Rönnbäck
Kulturutvecklare
Telefon 0920-284022
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
carina.ronnback@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 40 21
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

Behöver du hjälp för att komma igång med ansökan?

Då rekommenderar vi att du tittar på de filmade guiderna för ansökningssystemet Min ansökan. Det finns en längre film som går igenom hela ansökningsprocessen. Det finns även korta filmer som går igenom olika delar av processen.  Välj att se film via länken, då finns också möjlighet att se filmen uppdelad per moment.

Här hittar du filmade guider för ansökan om kulturmedel

Min Ansökan

FAQ: Allmänna frågor

Region Norrbotten ger ekonomiska stöd i syfte att ge invånarna tillgång till ett rikt kulturliv med många kulturella uttryck. I Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 anges inriktningen på arbetet.   

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt riktlinjer och villkor för kulturstöden. Du hittar dokumenten här:
Riktlinjer stöd kultur
Villkor kulturstöd

Ja.

Det beror på vilket stöd ni söker. Se information under respektive stödform.

Auktoriserad revisor ska anlitas om kulturstödet överstiger 500 000 kr.

Annika Hansson

Kulturutvecklare

0920-28 42 40
annika.hansson@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson

Kulturutvecklare

0920-28 40 21
jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

Carina Rönnbäck

Kulturutvecklare

070-587 14 91
carina.ronnback@norrbotten.se