Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är en arena där politiker i de fyra nordligaste länen kan diskutera och positionera sig i viktiga gemensamma framtidsfrågor.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, för att diskutera och analysera de delar av EU:s politik som berör norra Sverige. Nätverkets främsta uppgift är att bevaka Europafrågor och gemensamt försöka påverka EU:s lagstiftning såsom olika EU-strategier, handlingsprogram och EU:s budget. Arbetet handlar bland annat om att enat berätta och beskriva vilka förutsättningar och möjligheter som finns i norra Sverige, vad regionen har att erbjuda EU och vad regionen i sin tur behöver för stöd av EU.

Målen med det gemensamma påverkansarbetet är att genom EFNS:

  • Säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik.
  • Utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre i EU och i Sverige.
  • Föra EU-politiken närmare medborgarna i norra Sverige.
  • Öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna.

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland utser tre rapportörer vardera som delar på ansvaret. En till två gånger per år arrangeras ett forum i något av de fyra nordligaste länen.

Läs mer på Europaforums webbplats