Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Prioriterade områden

220901 Kulturplan06

Vi jobbar med några särskilt prioriterade områden för att stärka kulturens roll i Norrbotten. Valet av områden spelar en avgörande roll för länets attraktivitet - människor ska vilja arbeta, bo och leva i Norrbotten.

En helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Kreativitet och konstnärligt skapande blir till näring.

Vi vill ta till vara digitaliseringens möjligheter inom kulturen.

Är en unik del av Norrbottens kulturliv och därför prioriterat.

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv.

Kultur kan påverka hälsan positivt.

Temaår

Region Norrbotten har arbetat med temaår sedan 2016 med mål att synliggöra särskilda aspekter i den kulturella mångfalden.

Två temaår ska genomföras under kulturplanens period 2023-2026. Det första genomfördes 2023 och var temat Digitalisering. Det andra temaåret blir 2025.

Vi kan bland annat genomföra temaåren genom att:

  • avsätta personella resurser
  • ge uppdrag åt regionala kulturverksamheter
  • prioritera projekt med koppling till temat.