Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

IT Norrbotten AB

Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) erbjuder ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service. Nätverket bidrar till både ekonomisk tillväxt och till att skapa en större mångfald av tjänster i Norrbotten. 

Bolagets uppdrag är att förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet och samtidigt verka för att nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service. En viktig del i verksamheten är också att fungera som en katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde samt att agera som ägarnas förlängda arm när det gäller samordning och beställarkompetens.

IT Norrbotten startades som ett samverkansprojekt 1996 och drivs idag i bolagsform och ägs av Region Norrbotten tillsammans med samtliga kommuner i Norrbotten. Kommunerna äger tillsammans 53% av aktierna och Region Norrbotten 47%.

Här kan du läsa mer om IT Norrbotten