Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Northern Sparsely Populated Areas

Region Norrbotten är aktiva inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Nätverket arbetar för att påverka EU:s regionalpolitik så att den på bästa sätt stödjer utvecklingen i de glest befolkade områdena i norra Europa.

Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) består av representanter från de 14 nordligaste regionerna i norra Europa. Dessa representanter är även rapportörer i Europaforum Norra Sverige, läs mer om det här. NSPA arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis.

Genom NSPA bedrivs mycket av norra Sveriges påverkansarbete gentemot EU. Syftet är att tillsammans påverka EU om norra Sveriges utvecklingsmöjligheter och argumentera för exempelvis den extra allokeringen, det vill säga gleshetsbonusen, som tillfaller NSPA-området. NSPA-regionen är erkänt inom EU som ett område med speciella, mycket glest befolkade områden med långa avstånd till de europeiska marknaderna. I anslutningsfördraget för Sverige och Finland gavs en särskild status för de mycket glest befolkade områden i den nordligaste delen av EU.

Läs mer på Northern Sparsely Populated Areas webbplats