Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultursamverkansmodellen

Genom kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel i samråd med oss till våra regionala kulturverksamheter för att bidra till ett rikt kulturliv i hela länet.

Kvinna i gul tyllkjol som dansar bland scenografi.
Från Piteå Kammaroperas föreställning Sylvia 2023. Foto Maria Fäldt

Genom kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel från Kulturrådet till oss. Vi fördelar sedan dessa vidare till regionala kulturverksamheter med utgångspunkt från vår kulturplan. Utöver statens medel i modellen bidrar vi och kommunerna med ytterligare en del av den totala finansieringen av verksamheterna. 

I år är Kulturrådets anslag för statliga medel inom kultursamverkansmodellen i Norrbotten 56 906 000 kr som fördelas av oss till de verksamhetsområden som ligger inom förordningen. Se regionala utvecklingsnämndens protokolll för beslutad fördelning 2024.

Vill du veta mer om kultursamverkansmodellen?

 • Norrbottensteatern
 • Norrbottensmusiken
 • Verksamhet för Danskonsulent hos Region Norrbotten
 • Dans i Nord
 • Riksteatern Norrbotten
 • Norrbottens museum
 • Verksamhet för nationella minoriteter hos Region Norrbotten
 • Regionbibliotek Norrbotten och Polarbibblo
 • Resurscentrum för litteratur
 • Verksamhet för Konstkonsulent hos Region Norrbotten
 • Havremagasinet
 • Resurscentrum för konst
 • Konstmuseet i Norr
 • Norrbottens föreningsarkiv
 • Filmpool Nords filmkulturella verksamhet
 • Verksamhet för Slöjd- och formkonsulenter hos Region Norrbotten
 • Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD)

Kulturpolitiska mål som utgångspunkt

Finansieringen inom kultursamverkansmodellen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, att:

 • kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
 • alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet 
 • kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vår fördelning av de statliga medlen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen nås samt ge god tillgång till sju kulturområden för länets invånare:

 1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 4. professionell bild- och formverksamhet
 5. regional enskild arkivverksamhet
 6. filmkulturell verksamhet
 7. främjande av hemslöjd.

Regionala kulturplaner 

Samtliga regioner tar fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Kulturplanen arbetas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och professionella kulturlivet i regionen/länet. Planen är normalt tre- eller fyra­­årig och kompletteras i vissa fall av aktivitets- eller handlingsplaner.

Kulturplanerna utgör tillsammans med en årlig ansökan från regionen till Kulturrådet, en grund för det statliga verksamhetsbidraget till regionala kulturverksamheter. Kulturrådets styrelse fattar beslut om bidraget i januari varje år. Medlen betalas ut i samlad form till regionen som ansvarar för fördelningen till de verksamheter som omfattas av kulturplanen.

Även projekt som sökt och beviljats regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet ska ha kopplingar till kulturplanen. 

Norrbottens kulturplan

Vår kulturplan beskriver vilken utveckling vi vill arbeta för de kommande åren. Kulturplanen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och tydliggöra Region Norrbottens kulturpolitik.

Här kan du läsa nuvarande kulturplan

Två personer upplever konst på konstutställning.
Två unga personer med långt hår sitter och ritar eller skriver framför en färgglad bakgrund.
Två barn springer på gräsmatta i solnedgång