Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Analys av arbetsmarknaden

En öppen gallerpärm

För att bättre förstå vilka insatser som behövs på arbetsmarknaden beställer vi olika former av rapporter och analyser om situationen i länet. Vi följer också kontinuerligt analyser som görs av andra aktörer i länet och medverkar till att kunskapen sprids och används.

Här har vi samlat ett samlat urval av aktuella rapporter på området kompetensförsörjning i och med den gröna omställningen. 

På Analysportal Norr tar vi fram löpande analyser för de fyra nordligaste regionerna: Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Bland annat finns analyser på området arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Du hittar analyserna på Analysportal Norr