Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Ungas livsvillkor i framtidens Norrbotten

Välkommen till en eftermiddag med fokus på barn och ungas delaktighet och vad som behövs för att Norrbotten ska vara en plats där unga vill bo eller komma tillbaka till.

Unga studenter står i grupp utomhus.
Maskot Bildbyrå/Johnér Bildbyrå AB.

Föreläsningar och samtal med utgångspunkt i två aktuella rapporter

"Ungas röster från landsbygden - utmaningar, möjligheter och lösningar" är en nysläppt rapport från Youth 2030 Movement som bygger på föreningens träffar med tusentals unga från 52 landsbygdskommuner runtom i landet. Unga som växer upp i landsbygder möter särskilda utmaningar kopplat till grundläggande levnadsvillkor som fritidsaktiviteter, utbildning, vård och kollektivtrafik. Samtidigt finns det en stark lokalpatriotism och många vill bo kvar på den plats där de vuxit upp. Linda Tjälldén, projektledare för satsningen Youth Up North, berättar om lärdomar från vårt arbete, vad unga tycker är viktigast och vilka lösningsförslag unga själva ser kring vad kommuner och andra lokala aktörer kan göra för att förbättra situationen.

Samhällsomvandling på ungas villkor – med idrottsrörelse, näringsliv och offentlig sektor” är framtagen av Kairos Future på uppdrag av RF-SISU Norrbotten och slår fast vikten av samverkan för social hållbarhet i samhällsomvandlingen. Det räcker inte med industri, vägar, bostäder och arbetskraft. Livet mellan husen får inte glömmas bort, och idrottsrörelsen och unga har nyckelroller i förverkligandet av det goda livet. RF-SISU berättar om rapporten och hur man arbetar vidare med dess slutsatser.

Arrangör

Länsstyrelsen i Norrbotten i samarbete med Region Norrbotten, RF-SISU Norrbotten och Youth 2030 Movement.