Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Nätverk för Regionalt evenemangssamarbete

Fler och större evenemang i Norrbotten kan öka känslan av stolthet, bidra till tillväxt och öka länets attraktivitet.

Syfte

Syftet med nätverket är att stärka relationerna mellan aktörer i länet och utbyta erfarenheter mellan varandra. Att bygga relationer på kommunal och regional nivå så att samverkan, dialog samt kännedom och kunskap om varandra både möjlig- och tydliggörs.

Mål med arbetet med regional evenemangssamverkan

Kortsiktiga mål:

 • Att regionala nätverket blir ett naturligt forum för lokala och regionala aktörer i länet som arbetar med evenemang på strategisk nivå att utbyta erfarenheter och skapa kännedom om varandras förutsättningar.
 • Att våra regionala nätverksträffar blir en naturlig mötesplats där vi delar goda exempel, ger varandra inspiration och genomför kompetenshöjande insatser.
 • Att skapa en gemensam översikt över vilka evenemang som planeras under åren.

Långsiktiga mål:

 • Stärka bilden av evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen.
 • Att evenemang prioriteras i än större grad inom beslutsfattande organ. Att frågan tydliggörs i kommunala och regionala planer/strategier.
 • Detta ska i sin tur bidra till att på längre sikt möjliggöra förutsättningar för att kunna genomföra en regional evenemangsstrategi och på så sätt förbättra länet och regionens förutsättningar att kunna attrahera större och internationella arrangemang.
 • Få fler internationella och nationella evenemang till länet spridda över alla säsonger.
 • Tydliggöra och stärka bilden av Norrbotten som en självklar evenemangsregion för internationella och nationella evenemang.
 • Att flera aktörer från Norrbotten medverkar på nationella mötesplatser kopplat till evenemang och evenemangsutveckling. Exempelvis Riksidrottsförbundets mötesplats ”Idrott och destination” dit många Specialidrottsförbund deltar.
 • Verka för hållbara evenemang i länet utifrån flera olika perspektiv (ekonomi, socialt och miljö).

Arbetsgrupp för det regionala evenemangsnätverket:

 • Helene Johansson, RF-SISU Norrbotten
 • Elisabeth Lindström, RF-SISU Norrbotten
 • Birgit Lind, Luleå Business Region
 • Jörgen Hult, Piteå kommun

Kontakt:

Åsa Snällfot, strateg
E-post: asa.snallfot@norrbotten.se, tel: 070-555 15 53