Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Blir Malmbanan en bromskloss för samhällsomställningen?

Ett seminarium om tillgänglighet och kapacitet på Malmbanan

Ett seminarium om tillgänglighet och kapacitet på Malmbanan

På järnvägen mellan Luleå och Narvik transporteras ungefär 45 procent av den sammanlagda godsmängden på järnväg i Sverige. Malmbanan är extremt viktig för industrin i norra Norrland, och därmed hela Sverige. Hållbara effektiva transporter är avgörande för länets konkurrens- och attraktionskraft på en globaliserad marknad. Tillgången på arbetskraft och bra pendlingsmöjlighet gör att Malmbanan också behöver möta persontrafikens behov.

Under det kommande decenniet kommer betydelsen av Malmbanan att växa ytterligare på grund av de många industrier som etablerar sig i norra Sverige.

Hur kan kapaciteten på Malmbanan öka för att möjliggöra för näringslivet att transportera sina varor? Finns det utrymmer för både person- och godstransporter på Malmbanan? Eftersom det saknas dubbelspår på långa sträckor så blir järnvägsnätet väldigt sårbart så fort det händer olyckor längs vägen. Många drar sig för att ta tåget eftersom det inte är tillförlitligt. Kommer godstransporter att tränga undan persontrafik?

Lisa Ek, moderator, Nordic Strategic Partners
Ann-Britt Asplund, Sweco
Björn Svanberg, Sweco
Carl Wangel, SSAB
Nils Ahlm, Trafikverket
Linda Bjurholt, LKAB
Marie Torneus, Vy
Niklas Grönberg, Roadmap for Improved Arctic infrastructure and logistics system