Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Conference of Peripheral and Maritime Regions och Östersjökommissionen

Region Norrbotten är medlem i Conference of Peripheral and Maritime Regions – en organisation för Europas perifera och maritima regioner. Organisationen arbetar för att perifera kustregioner inte ska hamna i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa.

Eftersom EU:s maktcentrum ligger mitt i Europa finns det en risk att mer centralt belägna regioner prioriteras över områden i utkanten av EU. Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) försöker påverka politiken för en balanserad utveckling av områden. De viktigaste sakområdena är maritima frågor, infrastrukturfrågor och regionala utvecklingsfrågor.

CPMR:s verksamhet är indelad i sex geografiska kommissioner:

  • North Sea Commission
  • Baltic Sea Commission
  • Atlantic Arc Commission
  • Balkan and Black Sea Commission
  • Intermediterranian Commission
  • Islands Commission

Baltic Sea Commission – Östersjökommissionen

Norrbotten är medlem av Baltic Sea Commission (BSC), på svenska Östersjökommissionen.

Östersjökommissionen har tjugo medlemsregioner från fem länder runt Östersjön. Kommissionens arbetar för att stärka regioners arbete för ett hållbart samhälle genom att främja demokrati, utbyten, samarbete och solidaritet mellan kustområden och öar i Östersjön.

Ansvaret och kostnaden för Östersjökommissionens sekretariat roterar mellan medlemmarna. På uppdrag av Region Norrbotten och Region Västerbotten utses en sekreterare. Sekreteraren är placerad tillsammans med North Sweden European Office i Bryssel.

Läs mer

Conference of Peripheral and Maritime Regions
Östersjökommissionen