Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Information om Regional handlingsplan för ESF+

Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Svenska ESF-rådet i Övre Norrland bjuder in till ett direktsänt dialogmöte om förutsättningar och förslag till regional handlingsplan som tar sin utgångspunkt i ett nationellt ESF-program.

Masma88743 Arbetskollegor Möte Maskot Bildbyrå

Region Norrbotten och Region Västerbotten tar just nu fram en gemensam handlingsplan för Europeiska socialfonden+ (ESF+) för regionala och lokala kompetensförsörjningssatsningar de kommande sju åren. Totalt handlar det om miljardbelopp som möjliggör för projekt att öka arbetskraftsutbudet, bidra till stärkt kompetensutveckling och livslångt lärande samt att öka inflyttning och stärka attraktionskraften i Övre Norrland.

Uppdraget till regionalt utvecklingsansvariga att arbeta fram regionala handlingsplaner kommer från regeringen. Mats Lejon från Svenska ESF-rådet i Övre Norrland informerar om det nationella ESF-programmet. Tove Cullhed från Region Norrbotten och Joel Hedlund från Region Västerbotten informerar om förslaget till regional handlingsplan.

Det finns möjlighet att ställa frågor vid mötet. Inspel lämnas skriftligt via denna mall, och skickas in senast den 9 mars.

Observera – Anmäl dig till mötet även om du inte kan delta vid informationen men vill lämna skriftliga inspel. Då finns du med på sändlistan till de som får utkastet till regional handlingsplan.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Tove Cullhed, Region Norrbotten eller Joel Hedlund, Region Västerbotten om du har några frågor.
tove.cullhed@norrbotten.se, 070-611 99 16
joel.hedlund@regionvasterbotten.se, 070-697 68 46

Dokumentation