Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Energikontor Norr AB

Energikontor Norr är en oberoende och icke vinstdrivande verksamhet som arbetar med energi- och miljöfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. 

Bolaget samordnar den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Norrbotten och ska i enlighet med EU:s direktiv till regionala energikontor arbeta för ökad användning av förnybar energi samt energieffektiv och miljöanpassad teknik. För att uppnå målen jobbar bolaget med bland annat informationsspridning, kompetensutveckling, nätverksarbete, initiering och medverkan i energi- och miljöprojekt och sammanställning av regional och lokal statistik. 

Energikontor Norr är ett av 15 regionala energikontor i Sverige som är samlade i föreningen Energikontoren Sverige. Bolaget är också ett av omkring 450 lokala och regionala energikontor i EU. I dagsläget har verksamheten 15 engagerade medarbetare som har drivit och medverkat i flera internationella, nationella och regionala energiprojekt och har stor erfarenhet av att planera och skriva projektansökningar.

Bolaget ägs gemensamt av Region Norrbotten och Norrbottens 14 kommuner och har sitt huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå. 

Här kan du läsa mer om Energikontor Norr