Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Information till våra externa kontrollanter

Här hittar du dokument och information som behövs vid granskning av rekvisitioner samt information om hur ansökan om utbetalning med kontrollant görs.

Det finns just nu tre dokument:

 • Kontrollantinstruktion  som Tillväxtverket har tagit fram som stöd till de kontrollanter som är upphandlade av Tillväxtverket och som behövs för kontroll av stöd på mer än 500 000 kronor.
 • Granskningsrapport  som ska användas av kontrollanter upphandlade av Tillväxtverket
  Checklistan för granskning av rekvisitioner innehåller olika moment och punkter som ska tillämpas vid utförandet av granskningen och ska ses som ett hjälpmedel i granskningsarbetet. Granskningsrapporten måste skrivas under av kontrollanten.
  Tips: Ladda ner granskningsrapporten så fungerar den bättre att fylla i.

  Not. Det går även bra att använda egen upprättad granskningsrapport/checklista om alla efterfrågade uppgifter finns med.
 • Verifikatsammanställning

Information om ansökan om utbetalning i ärenden med kontrollant

(bilaga 1 i ärendebeslutet)

 1. Stödmottagande företag skickar angivna bilagor och underlag enligt bilaga 1 till kontrollant för granskning.

 2. Kontrollanten granskar bilagor och underlag och skickar sedan tillbaka en granskningsrapport och verifikatsammanställning av godkända kostnader till stödmottagande företag.
 3. Stödmottagande företag gör slutligen ansökan om utbetalning via www.minansokan.se. Kontrollantens granskningsrapport och verifikatsammanställning, samt underlag som visar att stödmottagande företag uppfyller informationsskyldigheten enligt bilaga 3 bifogas. Övrigt underlag som skickats till kontrollant för granskning bifogas inte ansökan om utbetalning.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.
Kontakta oss