Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kompetensförsörjning

Norrbotten har en unik möjlighet att leda världen till en hållbar omställning. För att lyckas med det krävs ny kompetens till de gröna industrierna. Samtidigt måste det befintliga näringslivet förnyas och förstärkas.

Fyra personer i klassrum
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér Bildbyrå

Kompetensförsörjningen är nyckeln till en hållbar framtid. Möjligheten att ta vara på alla invånares kompetens är också en viktig del av ett inkluderande och jämställt samhälle. Tillgången på kompetens och ny kunskap är också avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska fortsätta växa och utvecklas.

Region Norrbotten har ett statligt uppdrag att skapa samverkan mellan olika aktörer på marknaden. Det gör vi både genom vårt kompetensråd och genom riktade insatser för kompetensutveckling.

Vi samverkar med olika aktörer representerade från hela Norrbotten.

Våra insatser när det gäller kompetensförsörjning fokuserar på ett flertal områden.

Vi analyserar arbetsmarknaden ur olika perspektiv.

Läsning om kompetens och arbetsmarknad

Länet är i skriande behov av arbetskraft. Vid regionala utvecklingsavdelningen satsar man nu i projektet Valideringscentrum i Norrbotten på ett snabbspår för att det ska gå att anställa människor med rätt kompetens.

För effektiv matchning av kompetens mot arbetsmarknaden.

Att attrahera långväga inflyttare. Social inkludering. Bostadsfrågan. Breddning av arbetsmarknaden. Verksamheten på Boden Game Camp berör många av Norrbottens stora utmaningar – och är ett exempel att inspireras av.

Hur gör man för att bedöma en människas faktiska kompetens? Oavsett hur den förvärvats? Under konferensen ”Validering i Norrbotten – så gör vi” fick deltagarna lära sig hur några aktörer i länet jobbar.