Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Entreprenörskap

Entreprenörskap handlar om mer än företagande. Det handlar om ett sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning. Att se möjligheter till förändring och kunna utveckla dem till någonting större. Det kan vara ett företag men det kan också vara inom organisationer eller privata sammanhang. Entreprenörskap är nyckeln till förändring.

Region Norrbotten och övriga delar av offentlig sektor ska stötta och hjälpa till där det behövs men den största delen av drivkraften ska komma utifrån. Därför är det viktigt att värna och uppmuntra entreprenörskapen i Norrbotten.

Företagsstöd

Varje år får Region Norrbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, så kallade mikro, små och medelstora företag. Stöden ska främja satsningar som leder till, eller skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. En tillväxt som inte sker på bekostnad av de resurser som är nödvändiga för en framtida utveckling och för att nästa generation ska ha en hållbar framtid.