Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Våra bolag

Ordförandeklubba
Foto: Martina Johansson.

Region Norrbotten äger ett flertal bolag som bidrar till länets utveckling. Bolagen samarbetar i sin tur med många andra aktörer och skapar värde på ett sätt som vi inte kunnat göra på egen hand.

En del av vår uppgift är att sköta ägarstyrningen av bolagen tillsammans med bolagens övriga ägare. Arbetet innebär bland annat:

  • Ansvara för ägar- och bolagsdialog
  • Utforma ägardirektiv
  • Administrera ägarsamråd
  • Genomföra informations- och utbildningsaktiviteter

Delägare

Här nedan följer en presentation av de bolag Region Norrbotten är delägare i.

Medfinansiär

Region Norrbotten är medlem i kommunalförbundet Regionala kollektrafikmyndigheten i Norrbotten Till denna myndighet är tre intresse- och dotterbolag knutna. Region Norrbotten är med och finansierar dessa. 
Regionala kollektrafikmyndigheten i Norrbotten

AB Transitio ägs av 20 regioner/kollektivtrafikmyndigher i Sverige. Bolagets uppdrag är att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare.

AB Transitio

Greta Isaksson

Strateg bolag

076-113 84 06
greta.isaksson@norrbotten.se