Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kulturstipendium Barentssamarbete

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser Joint Working Group on Culture (JWGC) ett stipendium om 10 000 € för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet; Barents Scholarship for Cultural Cooperation (Kulturstipendium Barentssamarbete).

Barents Borders Green New 1200Px
Map by the Arctic Centre, University of Lapland

Norrbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor; Joint Working Group on Culture (JWGC). Nätverkets syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år till en stipendiat från varje land inom Barentsområdet. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Norrbotten eller Västerbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

För mer information om stipendiet, läs de gemensamma riktlinjerna.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Vill du veta mer?

Välkommen att ställa dina frågor om stipendiet till kulturens brevlåda.
kultur@norrbotten.se