Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Tillgänglighet för Utvecklanorrbotten.se

Region Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen Utvecklanorrbotten.se och jobbar aktivt med att tillgänglighetsanpassa tekniken och innehållet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det kan gälla publikationer, blanketter och övriga dokument. Vår ambition är att allt material ska tillgänglighetsanpassas och vi jobbar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från utvecklanorrbotten.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt och  vi driver ett aktivt arbete med att förbättra tillgänglighet. Om du upptäcker problem med utvecklanorrbotten.se som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så vi kan se över detta och åtgärda.

Rapportera brister i tillgänglighet genom att kontakta oss här.

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för Digital Förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Region Norrbotten omfattas av. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Utvecklanorrbotten.se utgår från tillgänglighetsdirektiven där konstraster och färger är tydliga enligt nivå AA samt att även bilder har stöd för beskrivningstexter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Utvecklanorrbotten.se.
Senaste bedömningen gjordes den 2021-01-04.