Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Tillgänglighet för Utvecklanorrbotten.se

Region Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen Utvecklanorrbotten.se och jobbar aktivt med att tillgänglighetsanpassa tekniken och innehållet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det kan gälla publikationer, blanketter och övriga dokument. Vår ambition är att allt material som är framtaget efter 23 september 2018, Lag (2018:1937) ska vara tillgänglighetsanpassat och vi jobbar aktivt för att åtgärda detta. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Utveckla Norrbotten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt och vi driver ett aktivt arbete med att förbättra tillgänglighet. Om du upptäcker problem med utvecklanorrbotten.se som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för Digital Förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Region Norrbotten omfattas av. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder och ikoner kan sakna textalternativ. WCAG 1.1.1 (A)
  • Det finns något exempel på länktexter som kan vara svåra att förstå om de tas ur sitt sammanhang. WCAG 2.4.4 (A)
  • Det finns någon sida med formulärfält som i takt med att indata matas in gör att sidans innehåll förändras omedelbart och det saknas information om detta beteende. WCAG 3.2.2 (A)

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Det finns något exempel på länktexter som kan vara svåra att förstå om de tas ur sitt sammanhang. WCAG 2.4.4 (A)
  • Det finns någon sida med formulärfält som i takt med att indata matas in gör att sidans innehåll förändras omedelbart och det saknas information om detta beteende. WCAG 3.2.2 (A)
  • En del innehåll hamnar utanför skärmen på mobiltelefoner om webbläsarens text förstorats. WCAG 1.4.4 (AA)

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Det finns videor utan textning och syntolkning. WCAG 1.2.3 (A) 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det finns på en sida en videospelare som har ett reglage för att röra sig tidsmässigt i videon och ett reglage för att justera volymen. Reglagen är konstruerade så att resultatet av att använda dessa beror på startpunkt och slutpunkt vilket kan vara svårt för en användare med nedsatt finmotorik eller styrka. WCAG 2.5.1 (A)

Problem för alla användare

  • Det finns formulär utan specifik validering för fält och utan tydliga felmeddelanden. WCAG 3.3.1 (A)
  • Det finns formulär där användaren inte har möjlighet att förhandsgranska sina uppgifter eller ångra inskickning av formulär. WCAG 3.3.4 (AA)

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2024-08-08.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Utvecklanorrbotten.se.
Webbplatsen uppdaterades den 2023-08-08.
Redogörelsen gjordes den 2023-09-14.