Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Internationell samverkan

Internationella flaggor mot blå himmel
Foto: TommL/iStock

För att stärka utvecklingen i Norrbotten arbetar Region Norrbotten internationellt och då framförallt inom EU. Sveriges medlemskap i EU medför dels att vi påverkas av besluten som fattas i EU och dels att vi i samverkan med andra kan verka för att EU-besluten blir så gynnsamma som möjligt för länet.

Det internationella perspektivet är viktigt för att Norrbotten ska vara konkurrenskraftigt i en globaliserad värld. Idag ser vi en ökad konkurrens mellan Europas ca 300 regioner. Detta ställer ökade krav på Norrbotten att positionera sig. Bakgrunden till Region Norrbottens internationella engagemang är därför regionens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft.

Många av Region Norrbottens politiker är starkt drivande i internationella forum. Som stöd för arbetet finns en aktiv tjänstemannastab. Det gemensamma uppdraget är att stärka Norrbottens position i internationella sammanhang genom bland annat strategiska allianser, nätverkande och samarbeten på internationell och mellanregional nivå.

Arbetar för att stärka regionernas politiska roll och öka samarbetet mellan regionerna.

Organisationen arbetar för att perifera kustregioner inte ska hamna i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa.

De fyra nordligaste regionernas nätverk för påverkan i frågor med en tydlig EU-dimension.

En nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över nationsgränser i de nordligaste områdena i Europa.

Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU

Nätverket arbetar för att på bästa sätt stödja utvecklingen i de glest befolkade områdena i norra Europa.

Region Norrbotten har ett vänregionsamarbete med grannregionen i norra Norge, Troms fylkeskommune.