Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd

Region Norrbotten samverkar med och stödjer olika aktörer i Norrbotten som jobbar med hållbar utveckling och tillväxt.

Jag fick projektstöd – Läs min berättelse i Hit gick pengarna

Det här gäller för projektstöd

  • Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet. Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten
  • Projektstöd kan sökas av organisationer, kommuner, näringslivs- och utvecklingsbolag, föreningar, företag, myndigheter och universitet.
  • Projektkostnader ska alltid särredovisas.
  • Kontakta oss alltid  för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan.
  • Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Bilagor du behöver skicka med vid ansökan om utbetalning är olika beroende på om det är ett regionalt projekt eller ett EU-medfinansierat projekt. 

Finansiering för projekt i Norrbotten

Kvinna på blå studsmatta.

Regionala projekt

Du kan söka regionala projekt löpande under hela året. Kontakta oss alltid innan du ansöker.

Elbil laddar.

Medfinansiering EU

Vid ansökan om medfinansiering till nationella program eller EU:s strukturfonder gäller samma ansökningsdatum till Region Norrbotten som till förvaltande myndighet. Kontakta oss alltid innan du ansöker.

Fyra personer i soffa.

Projekt som fått finansiering

Det pågår en mängd projekt som finansieras med regionala utvecklingsmedel. I Tillväxtverkets nationella projektbank kan du söka information om alla beviljade projekt i Sverige.