Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd

Region Norrbotten samverkar med och stödjer olika aktörer i Norrbotten som jobbar med hållbar utveckling och tillväxt.

 

 

Jag fick projektstöd – Läs min berättelse i Hit gick pengarna

Fyra personer i soffa
Foto: Johner Bildbyrå AB.

Det här gäller för projektstöd

  • Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet. Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten
  • Kontakta oss alltid  för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan.
  • Projektstöd kan sökas av organisationer, kommuner, näringslivs- och utvecklingsbolag, föreningar, företag, myndigheter och universitet.
  • Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Bilagor du behöver skicka med vid ansökan om utbetalning är olika beroende på om det är ett regionalt projekt eller ett EU-medfinansierat projekt. 
  • Projektkostnader ska alltid särredovisas.