Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Välkommen att diskutera er idé för projekt inom EU:s regionalfond

Har ni en idé som ni vill söka finansiering för? Nu finns det möjlighet att prata projektidéer med oss inför en eventuell ansökan om projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

En glad grupp kollegor tar en selfie på kontoret.
Foto: iStock

Möte där ni får berätta om er projektidé

Tillväxtverket och Region Norrbotten erbjuder er som sökande ett tillfälle att träffa båda parter för gemensam diskussion om er projektidé.

Tid: Dessa tillfällen inträffar 30 januari kl. 09.00 – 31 januari, kl. 16.00
Plats: Tillväxtverkets lokaler på Västra Varvsgatan 18 i Luleå.

Det går även att delta digitalt.

Observera att ni innan mötet ska inkomma med en tidig projektidéansökan samt skicka in en kort beskrivning av projektidén. Använd Tillväxtverkets mall för tidig projektidé.

För medfinansiering från Region Norrbotten är sista ansökningsdag 19 mars 2024.

Anmälan

Anmälan och inlämning av tidigt projektidé görs senast 17 januari 2024.

Boka tid för möte tidig projektidé: Anmäl dig här 
Skicka in beskrivning tidig projektidé via e-post till: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

ERUF omfattar medel för forskning och innovation, bredband, digitalisering, företagsutveckling, kompetensförsörjning, förnybar energi, klimatanpassning, cirkulär ekonomi, infrastruktur.