Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden har ett kontor i Bryssel som delas med North Norway European Office. Att ha ett regionkontor i Bryssel är inte unikt för norra Sverige. Idag finns över 300 regioner och städer representerade med motsvarande kontor i Bryssel. Representationen ger möjlighet att följa med i lagstiftningsprocesserna och att tidigt uppmärksamma beslutsfattarna på hur lagstiftning kan komma att påverka, i vårt fall, norra Sverige.

Ett viktigt inslag i verksamheten är att underlätta för regionen att ta tillvara på möjligheterna som EU-medlemskapet för med sig genom samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt. North Sweden arbetar också för att marknadsföra regionens styrkor och visa hur regionens aktörer bidrar till att lösa unionens utmaningar genom produktion, innovation och samarbete. Norra Sveriges regioner, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland, har i EU-sammanhang liknande förutsättningar och utmaningar. Tillsammans utgör vi det administrativa programområde som EU benämner "Övre Norrland och Mellersta Norrland".

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Norrbottens Kommuner, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå universitet.

Läs mer på North Sweden European Office webbplats