Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Hållbarhet för oss

För oss handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar med hänsyn tagen till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Flicka rastar på fjället.
Paus under fjällvandring i Stora sjöfallets nationalpark. Foto: Kate Kärrberg/Johnér Bildbyrå.

Hållbarhet för oss

Vi jobbar för att Norrbotten ska bli hållbart. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Med Agenda 2030 och de 17 globala målen som utgångspunkt är livskvalitet det övergripande syftet för vårt tillväxtarbete.

Vi stöttar företag och projekt som bidrar till en hållbar tillväxt genom att ställa krav på att de ska integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

Social hållbarhet

Det handlar om att skapa ett samhälle som klarar påfrestningar och har en förmåga att återhämta sig efter kriser och samtidigt finns en öppenhet för förändringar. För att nå dit behöver man bland annat arbeta med integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald.

Miljömässig hållbarhet

Det handlar om att genom smarta lösningar stärka både miljö och ekonomi. En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar.

Ekonomisk hållbarhet

Det handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. En ekonomiskt hållbar tillväxt innebär att investeringar som görs långsiktig främjar Norrbottens attraktionskraft och tillväxt.

9,4 miljoner till hållbar regional utveckling i Norrbotten

Ett nytt mål inom tillväxtpolitiken rör utvecklingskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Sammantaget blir det en satsning på 9,4 miljoner kronor där målsättningen är att åstadkomma en långsiktig förflyttning till en hållbar utveckling i Norrbotten - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Insatserna ska nå kvinnor och män med olika ålder och bakgrund över hela länet. Region Norrbotten kommer i satsningen främja hållbarhet inom flera områden, bland annat insatser för att stärka en hållbar kompetensförsörjning.

Vägar till hållbar utveckling

Webbplatsen Utveckla Norrbotten ingår i projektet Vägar till hållbar utveckling som finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Vi vill med denna webbplats synliggöra, förstärka och möjliggöra hållbara satsningar i länet.

Det är viktigt att alla i Norrbotten har kännedom om regionens uppdrag och att vi i Norrbotten har statliga regionala utvecklingsmedel för hållbar tillväxt. Det ökar förutsättningen för att det regionala utvecklingsansvaret når sin fulla potential för Norrbotten.