Hoppa till sidans innehåll

Hållbarhet för oss

Flicka rastar på fjället
Paus under fjällvandring i Stora sjöfallets nationalpark. Foto: Kate Kärrberg

För oss handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar med hänsyn tagen till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Vi jobbar för att Norrbotten ska bli hållbart. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Med Agenda 2030 och de 17 globala målen som utgångspunkt är livskvalitet det övergripande syftet för vårt tillväxtarbete.

Vi stöttar företag och projekt som bidrar till en hållbar tillväxt genom att ställa krav på att de ska integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

Social hållbarhet

Det handlar om att skapa ett samhälle som klarar påfrestningar och har en förmåga att återhämta sig efter kriser och samtidigt finns en öppenhet för förändringar. För att nå dit behöver man bland annat arbeta med integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald.

Miljömässig hållbarhet

Det handlar om att genom smarta lösningar stärka både miljö och ekonomi. En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar.

Ekonomisk hållbarhet

Det handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. En ekonomiskt hållbar tillväxt innebär att investeringar som görs långsiktig främjar Norrbottens attraktionskraft och tillväxt.

9,4 miljoner till hållbar regional utveckling i Norrbotten

Ett nytt mål inom tillväxtpolitiken rör utvecklingskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Sammantaget blir det en satsning på 9,4 miljoner kronor där målsättningen är att åstadkomma en långsiktig förflyttning till en hållbar utveckling i Norrbotten - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Insatserna ska nå kvinnor och män med olika ålder och bakgrund över hela länet. Region Norrbotten kommer i satsningen främja hållbarhet inom flera områden, bland annat insatser för att stärka en hållbar kompetensförsörjning.