Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Jokkmokk Arctic Talks 2022

Jokkmokk Arctic Talks fortsätter att sätta viktiga utvecklingsfrågor för Norrbotten på den nationella agendan och sprida kunskap om länets förutsättningar och utmaningar.

 

Nya samhällen växer fram - Så gör vi verklighet av visionerna

Nyindustrialiseringen fortgår i norr och påverkar i stort sett allapolitikområden. Vad händer med maktbalansen i Sverige när framtidens stora investerare riktar blicken mot landsbygden i norr istället för i storstäderna i söder? På vilka sätt ska vi tillsammans lösa de enorma kompetensbehov som uppstår?

Vi får höra hur andra arktiska regioner tagit sig an både utmaningar och möjligheter som en arktisk region står inför: kargt klimat, glest befolkat med långa avstånd men samtidigt stora naturtillgångar, unika naturmiljöer och en rik kultur. Norra Sverige är mitt uppe i en grön nyindustrialisering som påskyndar behoven av bostads- och samhällsbygge. Vad kan vi lära av de andra arktiska regionerna på detta område?

När?
3 februari 2022 kl. 13.00-14.00

Var?
Digitalt från Jokkmokk

Välkommen att kontakta Åsa Snällfot om du har några frågor om Jokkmokk Arctic Talks 2022.
asa.snallfot@norrbotten.se  

Jokkmokk Arctic Talks är ett samarrangemang mellan Jokkmokks kommun, Luleå tekniska universitet, Sparbanken Nord, Vattenfall och Region Norrbotten.