Hoppa till sidans innehåll

Om oss

Region Norrbotten ansvarar för att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Vår vision är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Tillsammans kan vi bygga ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden och där vi fortsätter att ta tillvara våra unika förutsättningar och möjligheter. 

Olikheter är länets styrka

Norrbotten är ett mångsidigt län med olika förutsättningar både kulturellt och geografiskt. Varje del av länet har sin unika prägel och måste utvecklas utifrån sina egna villkor och inte på bekostnad av andra. Det är viktigt att de regionalpolitiska insatserna skapar balans och tar hänsyn till hela länets olika förutsättningar.

Länets olikheter är en styrka och tillgång för långsiktig hållbar utveckling. Vi ska känna stolthet och stark samhörighet med vårt län samt vara delaktiga i den regionala utvecklingen. Norrbotten ska vara ett attraktivt län för oss att bo och leva i. Alla norrbottningars engagemang betyder mycket för länets utveckling.  

Region Norrbottens utvecklingsarbete

Region Norrbottens utvecklingsarbete vilar på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i beslut, genomförande och uppföljning. 

Med olika typer av statliga regionala utvecklingsmedel stödjer Region Norrbotten företag och projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Vägar till hållbar utveckling

Webbplatsen Utveckla Norrbotten ingår i projektet Vägar till hållbar utveckling som finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten. 

Vi vill med denna webbplats synliggöra, förstärka och möjliggöra hållbara satsningar i länet.

Det är viktigt att alla i Norrbotten har kännedom om regionens uppdrag och att vi i Norrbotten har statliga regionala utvecklingsmedel för hållbar tillväxt. Det ökar förutsättningen för att det regionala utvecklingsansvaret når sin fulla potential för Norrbotten.

Vi vill betona att Utveckla Norrbotten är begränsad till att enbart omfatta de statliga regionala utvecklingsmedlen och inte ersätter Region Norrbottens webbplats Utveckling och tillväxt.

Klicka här för att komma till Region Norrbottens webbplats.