Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Tillväxtberedningen

Tillväxtberedningen är Region Norrbotten och Norrbottens Kommuners gemensamma beredning för regionala tillväxtfrågor. Huvudsyftet är att arbeta för en politisk samsyn i strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor samt infrastruktur.

Genom tillväxtberedningens politiska ställningstaganden ska sedan politiker i Region Norrbotten, Strukturfondspartnerskapet och styrkommittén för Interreg Aurora göra strategiska vägval för förverkligande av regionens tillväxtpolitik.

Fokus ligger bland annat på:

  • Olika strategier där den styrande är Regionala utvecklingsstrategin
  •  Infrastruktur/kommunikationer
  • Omvärldsbevakning/internationell dimension
  • Intressebevakning och påverkansarbete med det bästa för regionen

Tillväxtberedningen har bestämt att dra nytta av vårt geografiska läge och tagit fram en arktisk politisk plattform med de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis. Här kan du läsa Norrbottens politiska plattform för Arktis

Tillväxtberedningen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Ordförandeskapet är roterande.
Tillväxtberedningens ledamöter 2023-2026

Protokoll 2019-2022

Kontakt

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten delar på sekretariatet för Tillväxtberedningen.
Ann-Christin Aspvik, Norrbottens Kommuner, ann-christin.aspvik@kfbd.se
Åsa Snällfot, Region Norrbotten, asa.snallfot@norrbotten.se