Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Alla barns rätt till en trygg uppväxt – för ett fortsatt tryggt Norrbotten

Den 17 oktober sätter vi barns rättigheter på agendan för sjunde året i rad. Den här gången genom att samla olika aktörer och sätta fokus på främjande och förebyggande insatser på samhällsnivå med barnets rättigheter i första rummet.

Illustration av två barn som står på varsin gunga.
Illustratör Annefrid Sjöman

Rätten till en trygg uppväxt genomsyrar Barnkonventionen och kommer till uttryck i många av dess artiklar. Vi vet att trygga uppväxtvillkor och en god start i livet har en positiv inverkan på hälsa och välmående både på kort och lång sikt. När barn får stöd tidigt i livet, minskar risken för allvarligare problematik senare. Tryggare barn, ger ett tryggare samhälle!

Norrbotten är på många sätt en bra plats att växa upp på. Samtidigt vet vi att många barn i vårt samhälle far illa och inte får det stöd de behöver. Vi vet också att det finns strukturella – och ökande - ojämlikheter i barns uppväxtvillkor. Bakgrund, socioekonomi, bostadsort, kön och mycket annat påverkar barns uppväxtvillkor – även i Norrbotten.

I Sverige och i vårt län pågår stora förändringar som påverkar barns liv nu och i framtiden, men där barn inte alltid har en självklar plats. Industrisatsningar, samhällsomställning, oro över kriser och kriminalitet. Hur säkerställer vi barnens rättigheter i allt detta? Hur ser vi till att ett växande Norrbotten utvecklas till att vara en så trygg plats som möjligt för alla barn? Hur kan vi med barnkonventionen som grund samarbeta för att ge alla barn i Norrbotten de bästa möjliga förutsättningarna? Det är några av frågeställningarna som kommer att beröras under dagen.

Program

Programmet är under uppbyggnad och kommer att uppdateras. Några medverkande som är klara så här långt:

  • Juno Blom, Sveriges nya Barnombudsman
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället
  • Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, associerad forskare och docent i pediatrik vid Uppsala universitet
  • Lotta Finstorp, landshövding
  • Birgitta Johansson Huuva, regionråd
  • Fredrik Hansson, kommunalråd och ordförande i Healthy Cities

Ett forum för kunskap, inspiration och dialog 

Norrbottens barnrättsdag är ett forum för kunskap, inspiration och dialog om barns rättigheter. Det är en mötesplats för politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner och yrkesverksamma inom alla offentliga och civila verksamheter som direkt eller indirekt möter och påverkar barn i Norrbottens län.

Anmälan

Norrbottens barnrättsdag | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Arrangör

Barnrättsdagen 2024 arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Luleå kommun, Rädda barnen och Rättighetscentrum Norrbotten.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen i Norrbotten:
Kristine Lejonklou, Handläggare
E-post till Kristine Lejonklou
Telefon 010-225 54 39

Fotografering

Länsstyrelsen kan komma att fotografera och filma detta evenemang för att använda bilderna och filmerna i sina kommunikationskanaler och i sociala medier. Prata med personal på plats om du har någon invändning mot att synas i bild.

Maja Alasalmi

Strateg, kultur

072-560 90 33
maja.alasalmi@norrbotten.se