Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Ansökan om stöd och utbetalning

Tatuerade händer skriver på tangentbord.
Foto: Scandinav.

Ansökan om regionala företagsstöd och kommersiell service samt ansökan om utbetalning av stöd görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Tänk på att en fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ansökan om nytt stöd

Här hittar du bilagor som du kan behöva skicka med din ansökan.

Kontrollant

Vid ansökan om regionala företagsstöd överstigande 500 000 kr måste kontrollant finnas. Kontrollantens arvode får ingå i stödgrundande kostnader. Timarvodet varierar mellan de olika kontrollanterna och det är företagets uppgift att ta reda på vilket beräknat kontrollantarvode uppdraget kan uppgå till.
Här hittar du en förteckning över godkända kontrollanter.

Fyll i och skicka in blanketten Förslag till kontrollant med din ansökan.

Ansökan om utbetalning

Utbetalning av beviljat företagsstöd hos Region Norrbotten sker i efterskott efter redovisning av upparbetade och betalda utvecklingskostnader.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan där du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan.

Bilagor du kan behöva för att ansöka om utbetalning hittar du här:

Observera att för beslut tagna före 2020 ansöker du om utbetalning genom att skicka in bilagorna till din handläggare via e-post.

Informationsansvar vid stöd medfinansierade av EU

Affisch för utskrift

Ni som tagit emot stöd från Regionalfonden ska sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad. På affischen, som ska vara i minst A3-format, ska det framgå att ert projekt har fått stöd från EU.

Ladda ned affischen här

Information om ansökan om utbetalning i ärenden med kontrollant

(Bilaga 1 i ärendebeslutet)

  1. Stödmottagande företag skickar angivna bilagor och underlag enligt bilaga 1 till kontrollant för granskning.

  2. Kontrollanten granskar bilagor och underlag och skickar sedan tillbaka en granskningsrapport och verifikatsammanställning av godkända kostnader till stödmottagande företag.
  3. Stödmottagande företag gör slutligen ansökan om utbetalning via www.minansokan.se. Kontrollantens granskningsrapport och verifikatsammanställning, samt underlag som visar att stödmottagande företag uppfyller informationsskyldigheten enligt bilaga 3 bifogas. Övrigt underlag som skickats till kontrollant för granskning bifogas inte ansökan om utbetalning.