Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Träff med det regionala evenemangsnätverket

Ta tillfället att göra inspel till förstudien om regional evenemangssamverkan!

Fler och större evenemang i Norrbotten kan öka känslan av stolthet, bidra till tillväxt och öka länets attraktivitet. De signalerna har kommit från föreningsliv, kulturarrangörer, besöksnäring och övrigt näringsliv. Under 2023 genomför därför Region Norrbotten en förstudie för att få svar på hur en regional evenemangstrategi skulle kunna se ut och förverkligas. Jenny Hakeberg, konsulten som genomför förstudien, leder oss genom arbetet med förstudien då vi har möjlighet att komma med inspel och idéer.

Kalix kommun har under de senaste åren skapat flera evenemang som fått stor genomslagskraft i Sverige och därmed höjt kommunens attraktionsvärde. Kalix kommun berättar om arbetet att bli årets friluftskommun 2023 i Sverige och om vikten av att samarbeta med olika aktörer.

Vi får även en inspirationsföreläsning av Lena Hermansson, projektledare för Vasaloppet, som berättar om hur de arbetar för att utveckla Vasaloppet till en mötesplats året runt.

Välkommen till två dagar fyllda med nya insikter där vi lär känna varandras förutsättningar, lyssnar på intressanta föreläsningar och ger inspel till hur vi kan utveckla regional evenemangssamverkan.

Vi tar en självkostnadsavgift för förtäringen på 650 kr exklusive moms. Var och en fixar boende själva. Det finns förbokade rum på Hotell Valhall fram till 15 september. Ange bokningsnumret 139891 vid bokning.

Arrangörer: Kalix kommun, RF/SISU Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Region Norrbotten

Om evenemangsnätverket
Syftet med nätverket är att stärka relationerna mellan aktörer i länet och utbyta erfarenheter mellan varandra. Ett långsiktigt mål är att stärka bilden av evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen och få fler internationella och nationella evenemang till länet.

Mer om Regionalt evenemangssamarbete

Dokumentation