Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Assembly of European Regions

Region Norrbotten är medlem i Assembly of European regions (AER) – ett samarbetsnätverk av regioner i Europa. AER arbetar för att stärka regionernas politiska roll och öka samarbetet mellan regionerna.

AER är det största samarbetsnätverket i Europa och består av mer än 200 medlemsregioner från 35 länder. AER betraktar regionerna som hörnstenar i den Europeiska demokratin. Eftersom det är regionerna som befinner sig närmast medborgarna är de också bäst rustade att tillmötesgå deras behov och önskemål, samt hitta lösningar på ekonomiska och sociala problem. AER tillhandahåller därför forum där regioner kan samarbeta, utbyta erfarenheter, dela praxis och öka sin kapacitet.

Övergripande mål för AER

  • Öka betydelsen av regionernas politiska roll i Europa.
  • Främja den regionala demokratin med respekt för mångfalden.
  • Bidra till det interregionala och gränsöverskridande samarbetet mellan regioner, inom alla områden och i allmänhetens tjänst.
  • Integrera folkvalda regionala politiker och tjänstemän i den europeiska politiken genom fortbildning.
  • Utveckla regionala initiativ till förmån för den kulturella mångfalden.

Läs mer på Assembly of European Regions webbplats