Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Öppet hus med Tillväxtverket

Har du en idé som kan bidra till ett smartare, grönare eller mer sammanlänkat EU? 
Nu finns det möjlighet att prata projektidéer med oss inför en eventuell ansökan om projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Arbetskollegor grupparbetar vid ett bord
Foto: Scandinav.

Det går även att söka medfinansiering från Region Norrbottens statliga medel.

28-29 augusti

Projektdialog med Region Norrbotten och Tillväxtverket

Anmälan sker senast 15 augusti, och inlämnande av tidig projektidé görs också senast 15 augusti. Anmälan och inskickande av tidig projektidé görs via via e-post till ovrenorrland@tillvaxtverket.se.

I samband med din anmälan kan du önska en tid mellan klockan 8 och 17 för din dialog. Observera att Tillväxtverket gör planeringen och du inte kan garanteras att få din önskade tid.

Använd Tillväxtverkets mall för tidig projektidé.

ERUF omfattar medel för forskning och innovation, bredband, digitalisering, företagsutveckling, kompetensförsörjning, förnybar energi, klimatanpassning, cirkulär ekonomi, infrastruktur.