Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Ansök om utbetalning

Tatuerade händer skriver på tangentbord.
Foto: Scandinav.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om utbetalning.

Ni ansöker om utbetalning via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

För att ansöka om utbetalning behöver ni ha tillgång till ansökan i Min ansökan. Kontakta er handläggare om fler personer behöver tillgång till ansökan.

I beslutet framgår:

 • projektets redovisningsperioder
 • sista datum att skicka in ansökan om utbetalning för respektive period.

Kom ihåg att kontakta oss om ni behöver ändra projektets redovisningsperioder.

Gäller projektet medfinansiering till ett EU-program redovisar ni enligt EU-finansiärens riktlinjer och använder deras mallar så långt det är möjligt.

Kostnaderna ska anges i svenska kronor.

Använd samma kostnadsslag som i beslutet när ni lägger in kostnaderna. I Allmänna villkor och stödberättigande kostnader framgår vad som gäller för respektive kostnadsslag.

Kostnader från huvudboken ska läsas in som en CSV-fil i Min ansökan.

Kostnader som redovisas för perioden ska tydligt kunna kopplas till de aktiviteter som ni beskriver i del-eller slutrapporten. Finns exempelvis kostnader för en resa ska ni beskriva resan och dess syfte i rapporten .

I slutrapporten är det viktigt att ni beskriver måluppfyllelse, erfarenheter, lärdomar och resultat av projektet.

Vid varje ska ansökan om utbetalning ska inkommen medfinansiering redovisas.

Utveckla Norrbottens logotyp ska alltid finnas med i tryckt eller digitalt format i all extern kommunikation. Det kan gälla exempelvis inbjudningar, annonser, webb och sociala medier.

Utveckla Norrbottens logotyper i olika format finns att ladda ner här.
Välj kategori: Våra logotyper.

Utöver det som står i avsnitten Hur ansöker du, Att tänka på, Informationsskyldighet i projekt och Obligatoriska bilagor gäller följande:

 • Del- och slutrapport till Tillväxtverket fylls i direkt i Min ansökan. Det finns möjlighet att spara rapporten som en PDF innan den skickas in till Tillväxtverket. Ni kan då bifoga den som del- och slutrapport i er ansökan om utbetalning till oss. Om ni redan har skickat in er del- eller slutrapport till Tillväxtverket så måste ni använda er av vår mall för del- och slutrapport.
 • Till Tillväxtverket redovisas personalkostnadssammanställningen direkt i Min ansökan. Ni kan ta en skärmbild på sammanställningen och bifoga den som ett underlag för kostnaderna i er ansökan om utbetalning till oss. Ni behöver då även lägga upp kostnadsrader manuellt för lönekostnader, lönebikostnader samt indirekta kostnader som överensstämmer med personalkostnadssammanställningen som ni lämnat in till Tillväxtverket.
 • Kom ihåg att samtliga övriga kostnader ska läsas in som en CSV-fil.
 • När ni får ert utbetalningsbeslut från Tillväxtverket ska ni skicka in den tills oss via Min ansökan.

Ni får vanligtvis vår utbetalning efter att EU-stödet utbetalats av Tillväxtverket.

En ny ansökan om utbetalning kan lämnas in först efter att vi gjort en utbetalning på den föregående ansökan om utbetalning.

Utöver det som står i avsnitten Hur ansöker du, Att tänka på, Informationsskyldighet i projekt och Obligatoriska bilagor gäller följande:

 • Skicka in del- eller slutrapporten för hela projektet som skickats in till Interreg Aurora till oss. Tänk på att det måste vara tydligt vilka parter som deltagit i aktiviteterna som genomförts under perioden. Detta då de kostnader som redovisas för perioden tydligt ska kunna kopplas till de aktiviteter som ni beskriver. Om vi anser att delrapporten inte är tillräckligt tydlig kan vi begära in en kompletterande delrapport för de aktörer som vi medfinansierar.
 • Vid ansökan om utbetalning ska endast kostnader och inkommen medfinansiering för de parter som har medfinansiering från Region Norrbotten redovisas till oss. Redovisning ska alltid ske i svenska kronor.
 • När projektet fått utbetalningsbeslutet för EU-utbetalningen från Interreg Aurora ska ni skicka in beslutet till oss via Min ansökan.
 • Vid justeringar av redovisade kostnader av Interreg Aurora vill vi veta justeringen i svenska kronor för de parter Region Norrbotten medfinansierar.

Ni får vanligtvis vår utbetalning efter att EU-stödet utbetalts av Länsstyrelsen.

En ny ansökan om utbetalning kan lämnas in först efter att vi gjort en utbetalning på den föregående ansökan om utbetalning.

Utöver det som står i avsnitten Hur ansöker du, Att tänka på, Informationsskyldighet i projekt och Obligatoriska bilagor gäller följande:

 • Kvartals- och slutrapporten som skickas in vid ansökan om utbetalning till ESF-rådet kan användas som del- och slutrapport till oss.

Här hittar ni bilagor som ni kan behöva skicka med din ansökan.