Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Idrottsrörelsen – en viktig faktor för Norrbottens framtid och attraktivitet

Välkommen att ta del av ett direktsänt samtal med lokala, regionala och nationella beslutsfattare, där vi berör två viktiga frågor för Norrbottens och idrottsrörelsens utveckling – återstarten efter pandemin och tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Med rätt förutsättningar kan idrottsrörelsen bidra till ett attraktivt Norrbotten där människor vill bo och leva.

Collage Panel

Folkhälsa och coronapandemins påverkan. Under pandemin har verksamheten i idrottsföreningarna i Norrbotten minskat kraftigt, nästan mest i hela landet. Stillasittandet i samhället har generellt ökat. Vilka insatser och åtgärder behövs för att minimera pandemins effekter på barn och ungas fysiska och psykiska hälsa? Hur gör vi så att fler hittar tillbaka till idrottsrörelsens aktiviteter och gemenskap? Vilket stöd behöver idrottsföreningarna nu – och vad kan omvärlden hjälpa till med? Vi får ta del av den rykande färska rapporten ”Idrottsrörelsen – två år med corona”.

Fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer. Hur kan samhället planera långsiktigt och hållbart för att möjliggöra ett rörelserikt liv? Vilka anläggningar behövs nu och i framtiden? Vilken betydelse har tillgången till anläggningar och idrottsytor för en orts attraktivitet och möjligheten att erbjuda idrott för alla, hela livet? Vilka är utmaningarna vi står inför med tanke på de industrietableringar och samhällsomvandlingar som Norrbotten står inför?

Medverkande

I panelen:

  • Lotta Finstorp, landshövding Norrbotten
  • Helena Stenberg, kommunalråd Piteå
  • Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
  • Kajsa Myrberg, förbundsdirektör Norrbottens Kommuner
  • Simon Matti, professor i statsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet
  • Leif Nordström, ordförande RF-SISU Norrbotten
  • Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef
  • Peter Larsson, regeringens samordnare för industrietableringarna i Norrbotten och Västerbotten

(Fler namn presenteras närmare träffen)

Samtalet leds av Tina Sahlén, Riksidrottsförbundets verksamhetsområdeschef för kommunikation, media och intressepolitik.

Målgrupp

Politiker på kommunal-, regional- och nationell nivå samt tjänstepersoner.
Representanter från idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund, specialidrottsförbund samt aktörer inom näringslivet är också välkomna.

Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan i Piteå, 23–28 mars 2022. Med idrotten i fokus, lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Under Mötesplatsens flagg för vi samtal, blir inspirerade och får ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och Piteå kommun.

Här hittar du allt om Mötesplats SM-veckan