Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Europeiska regionalfonden (ERUF)

Nu är programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027 klart och godkänt av EU-kommissionen. 

Det nya programmet har tagits fram i nära samarbete med Region Västerbotten och utgår från Norrbottens och Västerbottens prioriteringar för att säkra att framtida EU-medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt och bidra till en hållbar regional utveckling. Programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

RELATERADE DOKUMENT
Program för ERUF Övre Norrland 2021-2027
Metodbok för ERUF Övre Norrland 2021-2027

Om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Denna fond ska jämna ut skillnader mellan olika regioner när det kommer till tillväxt och jobb. Platser som har geografiska svårigheter, som Norrbotten, gynnas. Det kan handla om att området är avlägset, glesbefolkat eller bergigt.

Programmet för Europeiska regionalfonden (ERUF) är det största och viktigaste för Region Norrbotten. Det handlar om miljardbelopp från EU, genom bland annat Europeiska regionalfonden (ERUF). I det här sammanhanget räknas Norrbotten och Västerbotten som en enda region, Övre Norrland. Vi arbetar tillsammans med förslag på hur EU-pengarna kan göra mest nytta.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ger stöd till offentliga och privata organ i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader.

Pengarna från Europeiska regionalfonden ska möjliggöra projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband.