Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Servicebidrag

Tankar bil.
Foto: Anne Dillner/Scandinav.

Bra att veta

Du kan söka servicebidrag vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggning av butiker som är viktiga för konsumenternas varuförsörjning.

Du som har en dagligvarubutik eller drivmedelsstation i glesbygd eller landsbygd.

Servicebidraget kan som huvudregel uppgå till högst 250 000 kr per år till samma mottagare och får lämnas i högst tre år.

Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som extra betydelsefulla, kan bidraget öka till 300 000 kr per år. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas under en längre tid än tre år.

Stöd lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder prövats, men inte visat sig vara tillräckliga. 

I samband med ansökan ska sökande bifoga en handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra lönsamheten.

Om du ansöker och beviljas servicebidrag och särskilt driftsstöd under samma år kan den totala summan för båda stöden bli maximalt 300 000 kronor.

Servicebidraget är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ska ha kontroll på att sökta stöd via Region Norrbotten och andra myndigheter/organisationer samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod. I ansökan om stöd ska intyg om försumbart stöd bifogas.

Servicebidrag kan du söka en gång per år.

Du ansöker digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Petra Selberg

Samordnare, kommersiell service

0920-710 66
petra.selberg@norrbotten.se