Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Var med och utveckla kulturen i Norrbotten

Välkommen till en spelkväll/workshop på Regionhuset där vi tillsammans arbetar med Norrbottens nya kulturplan. En eftermiddag för dialog och inspiration.

Workshopkit för kulturplanen ligger upplägga med frågekort, pennor, godis och en öppen grön låda.
Foto: Yours kommunikationsbyrå

Norrbottens nya kulturplan har skickats ut till alla länets kommuner tillsammans med ett workshop-kit. Det är material som kan användas för att börja arbeta med planen direkt. Kittet innehåller bland annat idékort som ska underlätta att se sina tillgångar och uppmuntra till att tänka nytt. Idén till utskicket är baserad i de dialoger som föranlett kulturplanen. Och nu vill vi arbeta med materialet tillsammans med er kulturaktörer och verksamheter i Norrbotten!

Den nya kulturplanen omfattar perioden 2023–2026 och är präglad av den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Den avspeglas i de strategiska utvecklingsområdena gestaltad livsmiljö, kulturella och kreativa näringar samt digitalisering.

Om Norrbottens kulturplan 2023–2026

Norrbottens kulturplan beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren. Kulturplanen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och tydliggöra Region Norrbottens kulturpolitik. Arbetet med att förverkliga kulturplanen sker i dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och aktörer inom de kulturområden som behöver utvecklas. Det är även genom samverkan med Norrbottens kommuner och i samråd med länets professionella kulturskapare och civilsamhälle som kulturplanen har tagits fram.

Här hittar du Norrbottens Kulturplan 2023-2026

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta kultur@norrbotten.se  

Dokumentation