Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Exempel på hur vi arbetar med smart specialisering

Region Norrbottens strategiska innovationsarbete är att genomföra Smart specialiseringsstrategin. Fokus har varit klusterarbetet men även LUX och North Sweden green deal är av betydande roll i genomförandet. 

Loket

Loket handlar om att utveckla kluster inom områden där det finns stora potentiella möjligheter, som exempelvis rymdteknik, arktiska tester och besöksnäringen. Inom projektet bygger vi förutsättningar för att klusterledarna ska ha möjlighet att långsiktigt utveckla starka kluster. Vi har genomfört analyser av hur de olika branscherna fungerar, för att upptäcka brister och hjälpa dem att ta nästa steg i utvecklingen. Inom projektet finns också en referensgrupp där företagare, forskare, klusterutvecklare och representanter från olika lokala områden i länet ingår för att stötta klusterledarnas utveckling. Klusterledarna ska också kunna utvecklas och få draghjälp av varandra.

Här kan du läsa mer om Loket

Lux – ljuset från den gröna omställningen

Lux är ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om att hitta nya vägar framåt. Syftet är att vidare utforska vad norrbottniska företag behöver för att lyckas ta klivet ut i världen samt hur Norrbotten kan attrahera fler människor att flytta till länet. Målet är att öka norrbottniska företags internationaliseringsgrad, genom att testa nya arbetsmetoder och arbeta med frågor som attraktivitet och smarta, hållbara samhällen. Till hjälp har projektet de statliga aktörerna inom Triple I - Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Svenska institutet. Projektet har en väldigt lång tidshorisont och innebär en samverkan som kan skapa en hävstångseffekt för norrbottniska företag och för länet.

Inom projektet finns två arbetspaket:

  1. Internationalisering för företag som vill växa genom export
    Här hjälper vi norrbottniska företag att ta klivet ut i världen och tar reda på vad företagare behöver för att lyckas med det.
  2. Hur gör vi regionen mer attraktiv?
    De stora industrietableringarna som pågår i Norrbotten och Västerbotten kommer att öka kompetensbehovet ytterligare. Ska Norrbotten klara den gröna omställningen kommer det kräva inflyttning av kompetens utifrån. Här söker vi svar på frågorna om hur får vi fler människor att flytta till Norrbotten.

Nytt initiativ för företag som vill exportera och rekrytera talanger 
Utveckla Norrbotten – En del av Region Norrbotten, 15 mars 2022

North Sweden green deal

Det här projektet handlar om vilka satsningar som måste göras för att Norrbotten ska klara av att växa så att de stora investeringarna som är på väg också går att förverkliga. Det handlar om infrastruktur, mottagarkapacitet, fysisk planering och energiförsörjning. För många kommuner innebär det en stor omställning. Region Norrbotten ska hjälpa kommunerna att förbereda sig så att de är redo när exempelvis Hybrit står klart i Gällivare eller H2O Green Steel står klart i Boden.

Här kan du läsa mer om North Sweden green deal